Du er her: Om os > Historisk oversigt

Historisk oversigt

2017
I kulturbyåret tog vi initiativ til 100 BØRNEDAGE på Dokk1 med over 150 arrangementer fordelt på onsdage og lørdage året igennem. Til uddeling ved 100 BØRNEDAGE lavede vi minibogen Tryllehatten som en slags børneguide til Aarhus. Projekt "Scenekunst stimulerer sproget" fortsatte i 2017 med 25% egenbetaling fra institutionerne, mens det var muligt at fastholde vores gode samarbejde med biblioteksfilialerne om gratis scenekunstoplevelser til nærområdets institutioner. Tasketuren spillede efter Lotus Lykke Skovs veloverståede barsel endnu 45 forestillinger i kommunens vuggestuer og integrerede institutioner. Hatteteatret spillede igen i år dobbeltforestillinger for indskolingsklasser på 10 skoler som et Åben-skole-tilbud fra ULF i Aarhus. I festugen gæstede 3.500 os i Musikhuset, hvor vi var med Hatteteater og AB Se Det-læse/legehuset."Bog og sprog i dagligdagen" for dagplejere fortsatte i nye områder. Eva Damholt videreudviklede på et forløb, der var afprøvet ved Børnedage i Musikhuset, og nu er "Venner på tur" et fast tilbud fra Børnekulissen.

2016
I foråret fremstillede vi en kopi af Bukke Bruse-broen fra udstillingen "Hvor kragerne lander" for at sende den på turne til landets biblioteker sammen med vores minibogen med eventyret. I efteråret 2016 / forår 2017 spillede Lotus Lykke yderligere 45 forestillinger af Tasketuren og Flora inviterede i samarbejde med UNO på en skovtur i Risskov med sanselige oplevelser af træer, blomster og dufte. "Bog og sprog i dagligdagen" fortsatte i nye områder og blev på baggrund af evalueringer udvidet til et 4 dages-kursus. Vi fik støtte til vores Kulturby 2017-forslag "100 BØRNEDAGE på Dokk1" og gik i gang med forberedelsen sammen med ULF i Aarhus og Dokk1. Projekt "Scenekunst stimulerer sproget" er en succes og fortsatte i 2016. Forestillingen "Mis med de blå øjne" blev skabt til Århundredets Festival, der satte fokus på første halvdel af 1900 tallet. Eva Damholt skabte den interaktive danseoplevelse "Venner på tur". Hatteteatret spillede dobbeltforestillinger for indskolingsklasser på 10 skoler som et Åben-skole-tilbud fra ULF i Aarhus.

2015
I sommerens løb byggede vi en Bukke Bruse bro i vores udstilling "Hvor kragerne lander" i vores lokaler på Silkeborgvej i Åbyhøj. Vi fik syet flotte kostumer til eventyret "De 3 Bukke Bruse - og trolden", som vi genfortalte i med fotos fra udstillingen og trykte som minibog. I november 2015 fejrede vi Børnekulissens 25 års fødselsdag i forbindelse med Børnedage i Musikhuset - og uddelte Bukke Bruse-bogen til alle de besøgende børn. Minibogen uddeles også til alle besøgende i "Hvor kragerne lander" så oplevelsen kan forlænges hjem til institutionen og hjem til far og mor. Tasketuren blev bearbejdet til pædagogisk sprogligt projekt med minibog og filmatisering af remsen i forestillingen og spillede i 45 dagtilbud. Flora fra forestillingen inviterede i samarbejdet med Natursamarbejdet på en sanselig oplevelsestur ved Natursamarbejdet. Sprogkalenderen blev udgivet som A5-hæfte og udgivet som APP til Android og IOS. Vi afholdt 15 kurser "Bog og sprog i dagligdagen" for dagplejere. "En tand til" genopstod for en stund i forbindelse med Tandplejens 100 års jubilæum. "Scenekunst stimulerer sproget" inviterede 4.600 børn i børneteatret og vi trykte først oplag af "Børnehavens superhelt" som uddeles som en del af projektet.

2014
I april blev vores 5. sanseudstilling Hist og Her for de 2-6 årige klar til Turné. Den blev skabt i et samarbejde mellem billedkunstner Anne-Mette Sørensen, designer Ole Noller og dramaturg Mariane Siem. Med støtte fra Huskunstnerordningen lavede vi forløbet Fantasistafetten i samarbejde med billedkunstnerne Ole Grøn, Marianne Thingholm og Sidsel Effersøe, samt dramaturg Mariane Siem, hvor vi kombinerede billedkunst og historiefortælling. Projektet var fordelt over 3 omgange og afsluttedes med udstilling på de lokale biblioteker. I samarbejde med Børnekulturhuset og med støtte fra Dagtilbudsledernes forening skabtes projektet Scenekunst til de 4-årige med fokus på kulturelle udtryksformer, hvor den enkelte institution kunne vælge om de ville ud og se teater eller have det hjem i institutionen – helt gratis.

2013
I foråret lavede vi kunstprojektet "Værkstedet" i samarbejde med børnehaven Åby, billedkunstner Søren Lyngbye og Åby bibliotek. Projektet kombinerede historiefortælling og billedkunst og var støttet af Huskunstnerordningen under Statens Kunstråd. Som del af Aarhus Kommunes tidlige og forstærkede sprogindsats for 0-6-årige børn, lavede vi "Sprogkalenderen", og fik også støtte til forestillingen "Farveballade" og kurset "Aktiv fortælling". Vi lavede både børnedage, familielørdage og Hatteteater i Festugen. 

2012
Vores nye arrangement "Udeliv og Udeleg" havde premiere i februar, og foregik i løbet af året i både dagtilbud, ved Musikhuset og i forbindelse med kulturnatten. "Udeliv og Udeleg" foregik udenfor, og blev afholdt i samarbejde med UNO, De grønne Guider, Tandplejen og musikskolen Laura. Vi samarbejdede med UNO om Skovmanden - et orienteringsløb kombineret med historiefortælling og aktiviteter. Vi fik støtte af Pædagogik og Integration til 15 lynkurser i ”Leg en bog”. Sanseudstillingen ”Hvor kragerne lander” blev godt besøgt i vores egen sal, mens udstillingen "Bjørnenes hus" var på turné på landets biblioteker. Vi genopsatte "Skovnissernes Jul" for de 3-6-årige, og lavede bordteaterudgaven "Nissemors hemmelighed" for de 2-3-årige.
 
2011
En ny interaktiv forestilling for de 3-6-årige, Ulvehyl og Bjørneklo havde premiere i efteråret. I festugen var der Hatteteater hele ugen i Musikhusets foyer. Vi samarbejdede med Århus Musikskole om projektet "Musik Unik" og forestillingen "Den magiske tromme". Vi udviklede endvidere et dramapædagogisk tilbud, som kan supplere arbejdet med dialogisk oplæsning. Vi tilbød Hatteteater med musikalsk ledsagelse i samarbejde med musikterapeut Mathias Granum. Udover kursus i Hatteteater, afholdte vi også kurser i Drama og Leg.
 
2010
I januar kvartal afholdte vi Børnedage på lokalbibliotekerne i Aarhus. Vi genopsatte forestillingen "Pilfingrene", og spillede den bl.a. i festugen. Vi lavede et pilotprojekt om drama for børn med specialbehov i samarbejde med børnehaven Thorshavnsgade. I oktober åbnede vi dørene til vores nye sansemotoriske udstilling "Hvor kragerne lander" i vores egen sal - og sendte en dublet ud på 16 biblioteker rundt om i landet. Årets juleforestilling "Nisserne på gården" blev lavet i to udgaver - en bordteaterudgave for de 2-3-årige og en interaktiv udgave for de 3-6-årige.
 
2009
Småbørnsforestillingen "Tasketuren" blev til i samarbejde med Videnscenter for Integration. Den nye sanselige udstilling "Med Arme og Ben" tematiserede danske talemåder om kroppen, og trækkede besøgende til i Musikhuset under Aarhus Festuge og påbegyndte en landsturné på 17 biblioteker. Teaterlegen "Dyrene i Zoo" blev udviklet som en kuffert med flotte dyrehatte og konceptvejledning, der kan lejes af instituionerne. Børnekulissen deltog i kulturnatten med et projekt, der tematiserede de globale klimaforandringer.

2008
På opfordring fra Børn og Unge og i samarbejde med arkitekt Stephan Gustin blev forestillingen "Rikkes Rare Rum" skabt, der sætter fokus på børnemiljø. Teatersalen på Silkeborgvej fik en grundig make-over, så den blev mere børne- og besøgsvenlig, "Bjørnenes Hus" turnerede rundt i landet med stor succes og Børnekulissens Hatteteater var fortsat eftertragtet. "Skovnissernes Jul" er vores nye interaktive juleforestilling, der i december både spillede i institutionerne og i vores egen sal.

2007
Den sjove og fabulerende sanseudstilling "Bjørnenes Hus" blev skabt i samarbejde med kunstneren Eva Henningsen og sprogstøtten i Aarhus kommune. "Tornerose og Tjørneheksen" er titlen på en nye interaktive forestilling, der spillede i Aarhus Festuge og derefter rundt omkring i landet. Vores samarbejde med tandplejen fortsatte med Børnedage i Musikhuset og Kulturnat i Rådhushallen.

2006
I tæt samarbejde med Tandplejen skabte vi forestillingen "En tand til", der er et show om tænder. Med udgangspunkt i sprogstøttens småbørns-sprogkasse lavede vi historien om "De tre små killinger". Historien indgik i arrangementet "Sjove sager for små børn", der spillede i festugen i Børnekulturhusets kælder, og senere i vores egen sal. På opfordring af Ringsted bibliotek blev eventyret om Aladdin til en ny interaktiv forestilling for de 5-8-årige.

2005
H.C. Andersens fødselsdag inspirerede os til sanseudstillingen "H.C. Eventyr", som blev opstillet på 30 biblioteker samt forestillingen H.C. Eventyrteater. I samarbejde med Sprogstøtten i Aarhus fik forestillingen "Bamses bedste dag" en ny dimension med sprogkasser for to-sprogede børn. Vi samarbejdede også med Børnekulturhuset om festugeprojektet "Eventyrtimen" i kælderen på Brobjergskolen.

2004
Vi var tre måneder i Scandinavian Center med forskellige projekter; workshoppen "Blinklys" musikalsk legestue og hatteteaterdage med historiefortælling og udklædning. I samme periode blev vores lokaler på Silkeborgvej renoveret. Nye foresstillinger: "Molly Matros", "Bamses bedste dag", "Musik & Spræl" i flere udgaver, "Jul i Det gamle Posthus" og endelig, i samarbejde med Tandplejen i Aarhus, showet "En tand til". Kursusvirksomheden blev udviddet til Hatteteaterkursus i vores egen sal. Rundt i landet spillede vi 177 gange i årets løb.

2003
Året bød på 4 nye tiltag: "Faster Fies Fest" og "Faster Fie fejrer jul", "Festival for døve og hørehæmmede børn", "Liv i Jægergården" - et indslag i KulturNat Århus - og "Mikkels Jul" - Børnekulissens første elektroniske julekalender.

2002
Med støtte fra Kulturpuljen satte forestillingen "Pilfingrene" fokus på børns håndvask i 28 institutioner/dagplejegruper. Stor efterspørgsel på vores tilbud om salg af teatertøj til børn. Kulturkalenderen fik nyt format - trykkes nu med illustrationer og billeder.

2001
Lokalet på Silkeborgvej dannede rammen om forestillingen "TroldeRolleRi". Totalteaterforestillingen "Nullermanden" spillede i maj og i november i Musikhuset. Idrætsdaghøjskolen Ida's elever deltager. I festugen på Aarhus Teaters Caberetscene spilledes både gamle og nye forestillinger, bl.a. "Kuffert Joe", "Fanden og hans Oldemor" og "Rødhætterne". Med støtte fra Børn- og Ungeafdelingens kulturpulje afholdets kurser i hatteteater og musikalsk dramaleg. Vores traditionelle julearrangement på Silkeborgvej blev flyttet til Scandinavian Congres Center.

2000
„Musikkens vinger" spillede i Aarhus Festuge og var på turne i Aarhus Amt. Festuge for de yngste på Amfiscenen ved Musikhuset. 10 års fødselsdagsfest i Musikhusets Foyer og Lille Sal i november. "Drillerier på nisseloftet" som julearrangement i vores kælder på Silkeborgvej.

1999
„Rejsen til den grønne eng" i samarbejde med IDA. „Festuge for de yngste" ved Musikhuset i Aarhus med 10.000 besøgende.

1998
„Containereventyr" - en guidet sanseudstilling for børn på Officerspladsen ved Ridehuset. Arrangør af Børneteaterfestival i uge 42. Totalteater i Musikhusets Foyer: „Mystik i Musikhusskoven" - en juleforestilling som aktivt involverede børn blandt publikum.

1997
Omsætningen i Børnekulissen runder 1½ mill. om året. Børnenes Fantasimarked i Ridehuset. „Et bette nøk" - et projekt med 11 kulturuger i Aarhus Amt med projektfølger, som tog temperaturen på det børnekulturelle område.

1996
Børnene indtager Musikhuset med "Børn spiller teater for børn" og Teaterlegen: "En kold by blir varm", hvor alle publikum spillede med. "Troldedrillerier" i Risskov. "Børnepaladset" - et samarbejdsprojekt med Peter Sabroe Seminariet i Festugen. Åbent hus-lørdage i teatersalen i Storcenter Nord. Støtte til forestillingen "Troldeskolen" og "Plet og Paulines Hundehjem".

1995
Konsolidering af Børnekulissen som formidler, initiativtager, udvikler af børnekulturelle tiltag - bl.a. „Børnekultur til ½-pris" støttet af Aarhus Amt. Pixi-fester og Fritterdag i Musikhuset. Initiativtager til spontanteaterforestillingen "Kongens uheldige dag", der blev støttet af Kulturfonden og Kulturens Børn. Projektet blev afviklet i Ridehuset, som en del af Børnenes Fantasi-marked. Børnekulissens Gadeteater turnerede i Aarhus Amt. "Babykulissen" og "Spil en historie" i Aarhus Festuge.

1994
Permanetgørelse af Børnekulissen efter rådmandsindstilling i september. Birthe Brandi startede i beskyttet stilling som leder af syværkstedet. Udviklede flere nye projekter - bl.a. "Kulturelle herligheder for børn og ældre" og "Spil en historie" - en slags teatersport for børn - støttet af Aarhus Festuge. Arrangør af Ridehusprojektet "Børnenes Fantasi-Marked". Samarbejde med Idrætsdaghøjskolen IDA om historier og leg i Hørhaven.

1993
Børnekulissen flyttede til de nuværende lokaler på Silkeborgvej 342. Større åbenhed mod børnefamilier med bl.a. Åbent hus-lørdage. Daginstitutionernes "Børne*Teater*Uge" og "Fang Fantasien" i Ridehuset. Børnekulissen administrerer teaterrefusion til daginstitionerne "Teater for en 20'er".

1992
Børnekulissen får adresse på Poul Martin Møllersvej. Starter udgivelsen af "Kultur-kalenderen Det’ for BØRN". Børneaktiviteter i Musikhusets Foyer. Arrangør af Festuge for byens yngste borgere. Udflugtsmålet "Teatertøj til børn" åbner. Teatertøjet udlejes. Arrangør af Daginstitutionernes "Børne*Teater*Uge".

1991
Daginstitutionernes "Børne*Teater*Uge" for 4000 personer og "Børnenes Eventyrverden" i Ridehuset med omkring 18.000 gæster på 4 dage.

1990
Daginstitutionernes "Børne*Teater*Uge" med 35 gratis forestillinger og Teaterudstilling i Rådhushallen - en oplevelse for øje og hånd.