Du er her: Kurser > Bog og sprog

Bog og sprog i dagligdagen 2018
Interesseret i kurser for dagplejere eller oplæg på forældremøder?
Kontakt Mariane Siem på mail@marianesiem.dk
Kursus i dagplejen

"Bog og sprog i dagligdagen" er et 4-dages kursus, som foregår i legestuegrupper med deltagelse af både børn og voksne. Kurset kombinerer "Dialogisk læsning" med metoden "Leg en bog". På kurset får hver dagplejer 4 bøger, som skal læses i løbet af kursusperioden. Disse bøger leges, når talepædagog og skuespiller Mariane Siem kommer på besøg i legestuen. 

Formålet med kurset er sætte fokus på de store potentialer læsning og leg har i forhold til børns sprogtilegnelse, blandet andet styrkes børnenes ordforråd, deres situationsuafhængige sprog og deres fantasi og kropssprog. Kurset ønsker også at kombinere viden om børns sprogudvikling med metoder, som omsætter denne viden i praksis.

Læs mere om tankerne bag kurset i denne projektbeskrivelse. Se kalender for kurser i 2018 længst nede på denne side. 

Kursets 1. dag er et teoretisk oplæg om børns sprogudvikling for dagplejerne og foregår i middagspausen, hvor børnene sover. De følgende 3 kursusgange afprøver vi sammen med børnene forskellige metoder, blandt andet "Leg en bog". Her tages udgangspunkt i de billedbøger, der er læst til hver kursusgang. 

1. gang:  kl. 12.30 - 13.30 (kun de voksne)Kursets formål og opbygning. 
Forældrekontakt. 
Hvordan understøtter læsning og leg børns sprogudvikling?
2. gang: kl. 8.30 - 10.30 (både voksne og børn, evt. i 2 hold)”Leg en bog” - vi leger én af de læste bøger.
"Sprogkufferter". 
3. gang: kl. 8.30 - 10.30 (både voksne og børn, evt. i 2 hold)”Leg en bog” - vi leger én af de læste bøger.  
”Historiemassage”. 
4. gang: 8.30 - 13.00 (både voksne og børn, evt. i 2 hold)”Leg en bog” - vi leger én af de læste bøger. 
Efter frokost: Evaluering af kurset. 

 
    


 

Kursuskalender 2018

Bog og sprog i dagligdagen

Kurserne i 2018 er for områderne Grenåvej Vest, Grenåvej Øst og Oddervej.
Kurserne er af 4 dages varighed:
1. gang: kl. 12.30-13.30 (kun de voksne)
2. og 3. gang: kl. 8.30-10.30 (både voksne og børn. Gruppen deles evt. i 2 hold)
4. gang: 8.30 - 10.30 (både voksne og børn). 12.30 - 13.30: Evaluering kun for de voksne. 

 Kursusnr
 Datoer Adresse Dagpleje
 18-01 Tirsdage 30/1 + 20/2 + 6/3 + 17/4 Elsted Skolevej 4, Lystrup Dagplejen, Lystrup-Elsted Dagtilbud
 18-02 Onsdage 31/1 + 21/2 + 7/3 + 18/4 Elsted Skolevej 4, Lystrup Dagplejen, Lystrup-Elsted Dagtilbud
 18-03 Torsdage 1/2 + 22/2 + 8/3 + 19/4 Elsted Skolevej 4, Lystrup Dagplejen, Lystrup-Elsted Dagtilbud
 18-04 Fredage 2/2 + 23/2 + 9/3 + 20/4 Elsted Skolevej 4, Lystrup Dagplejen, Lystrup-Elsted Dagtilbud
 18-05 Tirsdage 10/4 + 24/4 + 8/5 + 29/5 Testrupvej 8, Mårslet Mårslet Dagpleje
 18-06 Onsdage 11/4 + 25/4 + 16/5 + 30/5 Testrupvej 8, Mårslet Mårslet Dagpleje
 18-07 Mandage 13/8 + 27/8 + 17/9 + 1/10 Grankoglevej 10, Skødstrup Skødstrup dagpleje
 18-08 Tirsdage 14/8 + 28/8 + 18/9 + 2/10 Grankoglevej 10, Skødstrup Skødstrup dagpleje
 18-09 Onsdage 15/8 + 29/8 + 19/9 + 3/10 Grankoglevej 10, Skødstrup Skødstrup dagpleje
 18-10 Torsdage 16/8 + 30/8 + 20/9 + 4/10 Grankoglevej 10, Skødstrup Skødstrup dagpleje
 18-11 Fredage 17/8 + 31/8 + 21/9 + 5/10  Grankoglevej 10, Skødstrup Skødstrup dagpleje
18-12 Mandage 20/8 + 10/9 + 24/9 + 8/10 Bredgade 5A, Malling Malling dagpleje
18-13 Tirsdage 21/8 + 11/9 + 25/9 + 9/10 Bredgade 5A, Malling Malling dagpleje
 18-14 Onsdage 22/8 + 12/9 + 26/9 + 10/10 Bredgade 5A, Malling Malling dagpleje