Du er her: Kurser > Alle kurserne

Kurser for pædagogisk personale, dagplejere og forældre


Hatteteater

På Hatteteaterkurset arbejdes med redskaber til spontant at kunne lave teater med børn. Kurset henvender sig til pædagoger, der til daglig arbejder med og har lyst til at være fantasifulde og skabende sammen med børn. Pædagogerne lærer at improvisere et lille teaterstykke på baggrund af børnenes rollevalg.

Læs mere på www.kulissen.dk/kursusihatteteater


Leg en bog

Med kurset Leg en bog inspireres og involveres hele institutionen til at arbejde med børnebog. Formålet er at give personalet inspiration til, hvordan de kan arbejde legende med en børnebog, som institutionen selv vælger. Kurset er yderst velegenet for institutioner, der i forvejen arbejder med dialogisk læsning.

Læs mere på www.kulissen.dk/legenbog 

Aktiv fortælling

Kurset Aktiv fortælling har til formål at give redskaber til, hvordan man som voksen kan fortælle en historie for 2-3-årige børn, uden at man kender handlingen på forhånd. På kurset vil de voksne få redskaber til, hvordan de kan inddrage og involvere børnene, så fortællingen sker i et sprogligt samspil.

Læs mere på www.kulissen.dk/aktivfortaelling
 

Bog og sprog i dagligdagen

På dette kursus, der er tilrettelagt for dagplejernes særlige arbejdssituation, tages udgangspunkt i billedbogens potentiale i forhold til børns sprogudvikling. Dagplejerne bliver inspireret til, hvordan bogen kan bruges - ikke bare som højtlæsning - men også som fortælling, leg og massage. 

Læs om kurset på www.kulissen.dk/dp