Du er her: Ikke i menu > Sproglig indsats

Oversigt over Børnekulissens tilbud i sproglig indsats


Leg en bog

Med kurset Leg en bog inspireres og involveres hele institutionen til at arbejde med børnebog. Formålet er at give personalet inspiration til, hvordan de kan arbejde legende med en børnebog, som institutionen selv vælger. Kurset er yderst velegenet for institutioner, der i forvejen arbejder med dialogisk læsning.

Læs mere på www.kulissen.dk/legenbog


Aktiv fortælling

Kurset Aktiv fortælling har til formål at give redskaber til, hvordan man som voksen kan fortælle en historie for 2-3-årige børn, uden at man kender handlingen på forhånd. På kurset vil de voksne få redskaber til, hvordan de kan inddrage og involvere børnene, så fortællingen sker i et sprogligt samspil. Find ledige kurser i efteråret på www.kulissen.dk/kurser/kalender2015.php

Læs mere på www.kulissen.dk/aktivfortaelling
 

Bog og sprog i dagligdagen

På dette kursus, der er tilrettelagt for dagplejernes særlige arbejdssituation, tages udgangspunkt i billedbogens potentiale i forhold til børns sprogudvikling. Dagplejerne bliver inspireret til, hvordan bogen kan bruges - ikke bare som højtlæsning - men også som fortælling, leg og massage. Der er planlagt 16 kurser i 2015, som gratis tilbydes dagplejere i område Viborgvej, samt dagplejen i Viby.

Læs om kurset på www.kulissen.dk/dp
 

Barnet, bogen og dig

En billedbog har store potentialer i forhold til sprogligt arbejde. En bog indeholder f.eks. mange nye ord, der kan styrke barnets ordforråd. Illustrationerne i billedbogen er derudover også en fantastisk mulighed for at arbejde med andre områder indenfor det sprogpædagogiske, blandt andet barnets kropssprog, mundmotorik og det situationsuafhængige sprog.

Læs om fyraftensmødet på www.kulissen.dk/barnetbogenogdig
 

Tasketuren i en sproglig indsats - forestillingen spiller ikke mere

I efteråret 2014 udviklede Børnekulissen en udvidet udgave af forestillingen, hvor sprogarbejdet forlænges i et pædagogisk materiale som tilbydes til 90 institutioner i Aarhus Kommune i 2015 og 2016. Materialet består af en taske med artefakter fra forestillingen, samt en minibog til hvert barn med billeder og ord fra Floras univers. Det er hermed hensigten at forlænge og forstærke den sproglige indsats som forestillingen ønsker at igangsætte.

Læs om forestillingen på www.kulissen.dk/tasketuren


Sprogkalender 

Hver uge gennem hele året introducerer Sprogkalenderen "Ugens ord" på et farverigt A3 opslag. Formålet med Sprogkalenderen er, at forældre og pædagoger informeres om og inspireres til at understøtte 0-6-årige børns sproglige udvikling. 

Sprogkalenderen findes også online som app og på www.sprogkalender.dk 

Kalenderen kan hentes på www.kulissen.dk/sprogkalender
 

Scenekunst stimulerer sproget

I sæson 2015/2016 tilbyder vi en GRATIS pakke med en scenekunstoplevelse og minibogen Børnehavens Superhelt. Hvor henne og hvilken forestilling de skal se, er den enkelte institutions valg.